dinsdag 21 februari 2012

Elke keer een nieuwe stap

“Gods Woord moet accuraat vertaald worden, zonder verlies, verandering, vervorming of verfraaiing van de betekenis van de oorspronkelijke tekst.” Dat is één van de vertaalprincipes van WBTC. Daarom komt iedere ERV-vertaling tot stand met behulp van een legertje specialisten op het gebied van Hebreeuws, Aramees en Grieks. Zij kijken kritisch naar ieder vertaald woord en iedere vertaalde zin. Aan de andere kant staan de moedertalige tekstcontroleurs. Zij zorgen ervoor dat de Bijbelvertaling ‘hun moerstaal’ spreekt. Dat is nog niet zo simpel als het lijkt, want woorden of beelden uit de grondtaal zijn lang niet altijd bekend in de taal waarin vertaald wordt. Maar zeker voor een Easy-to-Read Bijbel is deze stap onmisbaar. Kortom: we gaan bij de totstandkoming van een ERV-Bijbel niet over één nacht ijs. Dat kan ook niet anders, we hebben het hier ten slotte over Gods Woord!